Rezerwuj:   Zadzwoń i zarezerwuj.   Tel. 71 344 81 88   Zadzwoń i zarezerwuj.   798 633 979     |   Pon. - sob.:   9:00 - 21:00 Schowek - Wyszukiwanie po nazwie hotelu Rozwiń menu
Szukaj po nazwie hotelu, kraju, rgionie:

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

( dalej powoływana jako: „Polityka” )


Niżej powołana Polityka Prywatności i Plików Cookies określa przede wszystkim cele i zasady przechowywania, a także prawa dostępu do informacji na aparaturach Klientów przy pomocy plików Cookies, dzięki którym możliwa jest realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wakacyjnyportal.pl, z których to czynią użytek Klienci.

        § 1. Definicje

 1. Administrator i/lub Wakacyjnyportal.pl - RAFAŁ ZAWISZA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-011, przy ul. T. Kościuszki 27, będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponujący numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8942376235, posiadający REGON: 931982471, świadczący Usługi Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także przechowujący i nabywający dostęp do informacji w aparaturze, z której korzysta Klient.
   
 2. Cookies – dane informatyczne, a przede wszystkim nieznacznej wielkości pliki tekstowe, które zapisywane są, a także przechowywane na aparaturze Klientów, przy pomocy której Klient czyni użytek z Serwisu.
   
 3. Serwis - serwis internetowy, znajdujący się pod adresem:
  https://www.wakacyjnyportal.pl, za którego pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość przez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl oraz stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta ( POK ) Wakacyjnyportal.pl.

   
 4. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – przeprowadzanie usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl bez wymaganej jednoczesnej obecności stron ( czyt. na odległość ), za pomocą przekazywania danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i odbieranych za pomocą aparatury do elektronicznego przetwarzania ( wliczając w to kompresję cyfrową ), oraz przechowywania danych, które to są nadawane, odbierane lub transmitowane w całości przy pomocy sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo komunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późniejszymi zmianami ).
   
 5. Aparatura - każda aparatura / urządzenie elektroniczne, za którego pośrednictwem Klient nabywa dostęp do Serwisu.
   
 6. Klient - osoba korzystająca z usług Wakacyjnyportal.pl za pośrednictwem Serwisu lub pozostałych usług Wakacyjnyportal.pl, która jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zastosowanie mają również postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.wakacyjnyportal.pl zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu pod adresem:
  https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Regulamin-strony, Regulamin-strony Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, który to zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Regulamin-strony oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych, która to dostępna jest pod adresem https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Regulamin-strony.

        § 2. Postanowienia Polityki

 1. Wakacyjnyportal.pl świadczy Usługi Drogą Elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, który to znajduje się na stronie internetowej Serwisu Wakacyjnyportal.pl
   
 2. Wakacyjnyportal.pl postępuje zgodnie z prawem do ochrony prywatności i tym samym dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować każdej osobie dokonującej rezerwacji, uzupełniającej formularze kontaktowe, rejestrującej się oraz logującej na stronie Serwisu, że wszystkie dane Cookies będą odpowiednio chronione. Każdy Klient Serwisu pozostaje anonimowy, od indywidualnej decyzji Klienta jest zależne, czy i kiedy wypełni zgłoszenie rezerwacji, dokona logowania czy rejestracji w celu skorzystania z usług świadczonych przez Wakacyjnyporta.pl
   
 3. Wakacyjnyportal.pl korzysta z Cookies Własnych, tj. Cookies umieszczanych w Serwisie przez Administratora, oraz Cookies Zewnętrznych, tj. Cookies umieszczanych za pośrednictwem Serwisu przez kontrahentów Administratora.
   
 4. Wakacyjnyportal.pl przechowuje dane, które zawierane są w logach systemowych, tj. dane, które serwerowi Wakacyjnyportal.pl przekazywane są przez aparaturę Klienta.
   
 5. Dane wskazane w niniejszym paragrafie wykorzystywane są przez Wakacyjnyportal.pl głównie w celach technicznych, natomiast adresy IP są wykorzystywane przez Wakacyjnyportal.pl do zbierania statystycznych informacji.
   
 6. W oparciu o zebrane pliki Cookies, dane dotyczące Klientów są przechowywane dla celów marketingowych w ramach własnych Wakacyjnyportal.pl oraz podmiotów trzecich, na co Klient akceptuje wchodząc na stronę internetową Serwisu.
   
 7. Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż Serwis wykorzystuje technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach Serwisu umieszczono kod bądź inne odesłanie odwołujące się do konkretnego serwisu społecznościowego. Korzystając z kodu lub innego odesłania odwołującego się do konkretnego serwisu społecznościowego, uważa się jednoznacznie, iż Klient zapoznał się i zaakceptował zasady ochrony prywatności firmy konkretnego serwisu społecznościowego. Z zasadami tymi można zapoznać się na odpowiednich  stronach serwisów społecznościowych.
   
 8. Serwis otoczony jest protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu Klient ma zapewnioną ochronę transmisji danych w sposób maksymalny podczas korzystania z usług i funkcji Serwisu. Jednocześnie Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl informuje, iż stosowane przez Serwis pliki Cookies są bezpieczne także dla aparatury, którą wykorzystuje Klient to korzystania z Serwisu.
   
 9. Klient w każdym czasie ma prawo do samodzielnej zmiany we własnym zakresie ustawień dotyczących plików Cookies, wskazując sposób ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do aparatury Klienta. Zmian tych dokonać można przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej, która zawiera szczegółowe informacje o formach obsługi plików Cookies. Klient może także w dowolnym czasie usuwać pliki Cookies używając w tym celu dostępnych funkcji przeglądarki internetowej, z której korzysta. Wakacyjnyportal.pl uprzedza, iż indywidualne ustawienia Klienta co do stosowania plików Cookies mogą rzutować na funkcjonalność niektórych usług i funkcji Serwisu.
   
 10. Wakacyjnyportal.pl używa w Serwisie plików Cookies sesyjnych tj. plików, które przechowywane są na aparaturze Klienta do chwili zakończenia konkretnej sesji przeglądarki internetowej Klienta, po czym ulegają one automatycznemu usunięciu z aparatury Klienta; oraz trwałych tj. plików Cookies, które przechowywane są na aparaturze Klienta aż do chwili ich usunięcia przez Klienta. Oba rodzaje plików Cookies stosowanych przez Wakacyjnyportal.pl nie pozwalają na pobranie danych osobowych, a także danych poufnych z aparatury Klienta.
   
 11. Wakacyjnyportal.pl używa plików Cookies własnych w niżej określonych celach: 
  i. zagwarantowanie bezpieczeństwa i wymaganej funkcjonalności i prawidłowego działania wszelkich procesów i dostępnych usług strony Serwisu, w tym dokonywania rezerwacji;
  ii. konfiguracja Serwisu w celu zaadaptowania stron Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta, a także optymalnego działania stron internetowych Serwisu, w tym identyfikacji rodzaju aparatury używanej przez Klienta oraz określenia jego lokalizacji;
  iii. badania i wszelkiego rodzaju analizy, w tym anonimowe statystyki, przeprowadzane w celu zapoznania się i optymalizacji procesów, z których Klienci Serwisu czynią pożytek korzystając ze stron internetowych Serwisu, a także świadczenia usług reklamowych, w tym usług reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.

   
 12. Wakacyjnyportal.pl używa plików Cookies zewnętrznych w niżej określonych celach:
  i. udostępnianie Klientom na stronach Serwisu treści multimedialnych, pobieranych uprzednio z zewnętrznych serwisów należących do innych podmiotów, niż Wakacyjnyportal.pl;
  ii. nabywanie oraz przechowywanie za pośrednictwem programów analitycznych anonimowych danych statystycznych;
  iii. kooperowanie Serwisu z serwisami społecznościowymi logowania się do nich;
  iv. E-mail marketing.

   
 13. Integralną częścią niniejszej Polityki jest następujący dokument: Polityka Ochrony Danych Osobowych, zamieszczony na stronie internetowej serwisu pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Regulamin-strony.
   
 14. O wszelkich zmianach w postanowieniach niniejszej Polityki, Wakacyjnyportal.pl każdorazowo będzie informował poprzez umieszczenie jej nowego brzmienia w zaktualizowanej wersji na stronie internetowej Serwisu.
Proszę czekać ...